Set of 4 Antique Books by Jan Wagenaar - History of Amsterdam 1760


Make an inquiry

AMSTERDAM in zyne opkomst , aanwas geschiedenissen, vooregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe beschreeven door
JAN  WAGENAAR. Historieschrijver der Stad in 4 delen
Eerste Stuk
Te Amsterdam by Isaak Tirion
MDCCLC ( 1760)
Met privilegie van de Edele Groot-Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.
+++++++++++++++++
Tweede Stuk
Te Amsterdam by Isaak Tirion , 1765
Met privilegie van de Edele Groot-Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.
+++++++++++++
Derde Stuk
Te Amsterdam by Yntema en Tieboel 1767
Met privilegie van de Edele Groot-Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.
++++++++++++
AMSTERDAM in zyne geschiedenissen, vooregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe beschreeven. Om te dienen ten vervolge  op het Werk van Jan Wagenaar Historieschrijver der Stad Vierde Stuk met plaaten
Te Amsterdam en Harlingen By P. Conradi & V. van der Plaats 1790 Als Bezitters der uitgegeven Zeventien Stukken. IV Stuk
N.B.

De gravures afkomstig c.q. eerder gebruikt in : Verzameling der fraaiste gezichten van Amsterdam in 79 afbeeldingen.
Titels in het Nederlands onder de gravure & P. Conradi en V. V.d. Plaats excud 1787
Uitgegeven te Amsterdam in 1789 door P. Conradi &  te Harlingen door V. van der Plaats.
Gravures:
1 = De Nieuwe Muiderpoort van binnen in 1786
2= De Nieuwe Schouwburg van Vooren in 1786
3 = het springen van ’s lands oorlogschip Alphen in de haven van Curacao
4 = Spotprent Batavier
5 = Vice Admiraal Zoutman, Bevelhebber slag bij Doggerbank 1781
6 = Jan gerrit Baron Bentinck-Schout by nacht.
7 = het Stads Nieuwe Werkhuis van uit de Pantaadje te zien.
8= ’T Kweekschool voor de Zeevaartin 1786. (blz 415)
9= De Nieuwe Koornbeurs in 1786.
10= De vernieuwde Waag op de Dam.
11= De raampoort in 1786.
12 = De Armenische kerk in 1786.
13 = ’T Nieuwe armen-Huis der Roomschgezinden.
14 = De Nieuwe Schouwburg, by het uitgaan, in 1786.


Reference
L.011
Price
€ 1900
Share