Antique Dutch Protestant STATEN BIBLE with Silver Clasp – 1884


Make an inquiry

Het Nieuwe TESTAMENT en alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus uit de Grieksche taal in onzen Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet; op last van de Hoog-mog. Heeren STATEN – GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 & 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam J. Brandt & Zn.
Printed in Haarlem by Johannes Enschede & Zonen in 1884.
In black leather case with silver clasp in the form of a book. (Unchecked.) With gilt fore-edge around the bible.
302 Pages of the N.T.
209 Pages with Book of Psalm for the Hervormde Kerk in NL
80 Pages Evangelische songs bij de openbare godsdienst

The Netherlands – Haarlem
Anno 1884


Height: 11,5 cm. (4,5 inches.)
Width:  6,8 cm.   (2,7 inches)
Depth:  3,5 cm.   (1,4 inch.)
Weight: 215 grams. 


Reference
L.103
Price
€ 90
Share