Antique Dutch Protestant STATEN BIBLE – 1904 published 1911 in London


Make an inquiry

BIJBEL - Dat is De Gansche Heilige Schrift vervattende al de Kanonieke 
Boeken des OUDEN EN NIEUWEN TESTAMENTS. Door last van de Hoog-mog. Heeren STATEN – GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN. en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1608 & 1609 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
Gedrukt voor het BRITSCHE en BUITERLANDSCHE BIJBELGENOOTSCHAP te LONDON: Queen Victoria Street E.C. 1904
Black leather case with imprint BIJBEL
1092 Pages. including 7 printed coloured engraved maps. 
Printed by Richard Clay & Sons Ltd London & Bungay in 1911(17,500 pcs)

England - London
Anno 1911

Height: 17 cm.    (6,7 inches.)
Width:  11,5 cm. (4,5 inches)
Depth:  3,5 cm.   (1,4 inch.)
Weight: 580 grams.


Reference
L.102
Price
€ 35
Share