4th Book: AMSTERDAM ten vervolge op het Werk van Jan Wagenaar Vierde Stuk. Conradi - 1790


Make an inquiry

AMSTERDAM in zyne geschiedenissen, vooregten, koophandel,gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeringe beschreeven.
Om te dienen ten vervolge op het Werk van Jan Wagenaar. Historieschrijver der Stad. Vierde Stuk met plaaten

Published in Amsterdam in 1790 by P. Conradi & in Harlingen by V. van der Plaats. As Owners from the published Seventeen Parts - IV Stuk (part)
N.B.
Dit later toegevoegde 4e deel met de 17 stukken beginnende met Hoofdstuk 24 is een stuk zeldzamer dan de eerste drie delen die enkel gaan tot 1702, de dood van Koning / Stadhouder Willem III en bevat alle 14 kopergravures

With 14 engravings. These engravings originating from: Verzameling der fraaiste gezichten van Amsterdam in 79 afbeeldingen.
The titles in Dutch under the engraving & P. Conradi en V. V.d. Plaats excud 1787

1 = De Nieuwe Muiderpoort van binnen in 1786
2 = De Nieuwe Schouwburg van Vooren in 1786
3 = het springen van ’s lands oorlogschip Alphen in de haven van Curacao
4 = Spotprent Batavier
5 = Vice Admiraal Zoutman, Bevelhebber slag bij Doggerbank 1781
6 = Jan gerrit Baron Bentinck-Schout by nacht.
7 = het Stads Nieuwe Werkhuis van uit de Pantaadje te zien.
8 = ’T Kweekschool voor de Zeevaartin 1786. (blz 415)
9 = De Nieuwe Koornbeurs in 1786.
10= De vernieuwde Waag op de Dam.
11= De raampoort in 1786.
12 = De Armenische kerk in 1786.
13 = ’T Nieuwe armen-Huis der Roomschgezinden.
14 = De Nieuwe Schouwburg, by het uitgaan, in 1786.

The Netherlands - Amsterdam
Anno 1790

Height: 41 cm. (16,2 inches.)
Width:  26,5 cm. (10,5 inches.)
Depth:  5,4 cm.  (2,2 inches,)
Weight: 3.154 grams.

 


Reference
L.011d
Price
Price on request
Share